Disclaimer

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Hoewel de getoonde informatie zorgvuldig is samengesteld door Clickshots, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Clickshots website en webalbums is voor eigen risico.

De verstrekte informatie kan zonder nadere berichtgeving ten allen tijde gewijzigd worden. Clickshots heeft het recht de beschikbaarheid van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

 

 

Toegestaan Gebruik,
U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijke gebruik.

Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van foto's en informatie op deze site, anders dan het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijke gebruik is niet toegestaan, tenzij Clickshots u daartoe vooraf toestemming heeft verleend.

Het is niet toegestaan te linken naar deze site, tenzij u daartoe door Clickshots bent gemachtigd.

De foto's mogen in ongewijzigde vorm voor NIET-commercieel gebruik worden verspreid met respectering en vermelding van het auteursrecht.

 

Copyright,
© Deze site en alle erop vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd.
Derhalve zijn en blijven de gemaakte foto's eigendom van Clickshots.

Commerciële verveelvoudiging, opslag en openbaarmaking is zonder schriftelijke toestemming van Clickshots verboden en strafbaar als misdrijf.

Het overnemen van foto's zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan.


"Deze site en alle erop vastgelegde werken
zijn auteursrechtelijk beschermd"